TUYỂN DỤNG

Nếu bạn muốn ứng tuyển vào Zafago Gửi Cv tại đây

Security Guard (Nhân viên Bảo vệ)

Thu Nhập :
7.000.000 - 7.500.000
Số Lượng :
1
Trình Độ :
Không
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM

Administrative Receptionist

Thu Nhập :
8.000.000 - 10.000.000
Số Lượng :
1
Trình Độ :
Cao Đẳng, Đại Học
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM

Content Executive

Thu Nhập :
10.000.000 - 15.000.000
Số Lượng :
1
Trình Độ :
Cao Đẳng, Đại Học
Thời hạn :
15/07/2024
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM

Support Facebook Ads

Thu Nhập :
Từ 8,000,000 - 14.000.000
Số Lượng :
1
Trình Độ :
Cao Đẳng, Đại Học
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM

Senior Content Executive

Thu Nhập :
11.000.000 - 15.000.000
Số Lượng :
1
Trình Độ :
Cao Đẳng, Đại Học
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM

E-commerce Executive (TikTok Shop)

Thu Nhập :
8,000,000 Gross + % Commission
Số Lượng :
1
Trình Độ :
Cao Đẳng, Đại Học
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM

Digital Marketing Manager

Thu Nhập :
Cạnh tranh
Số Lượng :
1
Trình Độ :
Cao Đẳng, Đại Học
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM

Ecommerce Executive (Shopee, Lazada)

Thu Nhập :
9.000.000 - 12.000.000
Số Lượng :
1
Trình Độ :
Cao Đẳng, Đại Học
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM

Media Planner Executive

Thu Nhập :
8.000.000 - 12.000.000
Số Lượng :
1
Trình Độ :
Cao Đẳng, Đại Học
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM

Senior Business Development

Thu Nhập :
12.000.000 - 30.000.000
Số Lượng :
2
Trình Độ :
Cao Đẳng, Đại Học
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Bình Thạnh, TP.HCM
Tư vấn