TUYỂN DỤNG

ACCOUNT EXCUTIVE

#TeamOutsource

Thu Nhập :
10-15tr
Số Lượng :
02
Trình Độ :
Tối thiểu 6 tháng
Thời hạn :
Đã hết hạn
Địa điểm :
Thành phố Hồ Chí Minh

1. THÔNG TIN CHUNG

2. CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI, QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

THU NHẬP: PHÚC LỢI: QUYỀN LỢI

3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

4. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Bắt buộc: Lợi thế nếu có những điều sau:

5. THỜI GIAN LÀM VIỆC

SƠ LƯỢC ZAFAGO AGENCY

MÔI TRƯỜNG: Lưu ý: Ứng viên gửi email ứng tuyển cần đính kèm CV (Tiếng Anh và Tiếng Việt) Sau khi đọc thông tin và tìm hiểu về công ty xong, nếu thấy phù hợp và muốn ứng tuyển, vui lòng gửi CV về email:

XEM THÊM CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG KHÁC

Tư vấn